Kensington Factoring

Veel gestelde vragen en tips:


TIP:
Als uw debiteuren regelmatig te laat betalen of een lange betalingstermijn hanteren dan rekent u de kosten van factoring door naar uw debiteur. Deze kosten hoeven niet zichtbaar te zijn voor uw debiteur, verwerk deze in uw tarief/product. Zo kost factoring u eigenlijk niets.
Maak hierover afspraken met Kensington, factoring hoeft dus niets te kosten, u heeft gelijk uw geld ter beschikking zodat u ook uw betalingsverplichtingen kunt voldoen aan uw leveranciers.

Wat wordt aan kosten berekend?
De kosten van factoring bestaan uit een factoring fee, deze factoring fee ligt tussen 4 en 6% van het te lenen bedrag. Een en ander afhankelijk van de grote van het te lenen bedrag, of u regelmatig gebruik maakt van onze diensten en de afgesproken betalingstermijn met uw klant.
Voorbeeld: U maakt gebruik van onze dienst en u heeft bij uw klant een bedrag van € 2.500,-- gefactureerd. U wilt meteen uw geld hebben en Kensington neemt de factuur van u over. U krijgt binnen 24 uur ( na akkoord ) € 2.363,88 op uw rekening gestort ( fee 4,5% = € 112,50 + € 23,62 BTW = € 136,12 ).
Uw klant betaald aan Kensington de door u gefactureerde € 2.500,-- binnen de met u afgesproken betalingstermijn. In plaats van te moeten wachten op uw geld heeft u dus binenn 24 uur uw geld op uw rekening staan, minus de factorfee.

Zijn er nog verborgen kosten?
Kensington berekend alleen de factorfee over het te lenen bedrag + de btw. Verder worden er géén kosten berekend. Helder en duidelijk.

Vanaf welk bedrag kan ik facturen aanbieden voor factoring?
Kensington neemt in tegenstelling tot andere factoring maatschappijen ook kleine factuurbedragen in behandeling. Dit kan al vanaf een factuurbedrag van € 1.000,--

Wat vindt mijn klant hiervan?
Uw klant/debiteur ondervind géén hinder van factoring, uw klant betaald gewoon zoals afgesproken binnen de betalingstermijn. Alleen betaald hij de factuur niet aan u maar aan Kensington.

Wat als mijn klant niet betaald?
Als kensington de vorderingen bij uw debiteur niet kan innen zullen wij de vordering bij u innen. U betaald dus de gehele factuur aan Kensington. U moet dan zelf weer achter het openstaande factuurbedrag aan gaan bij uw klant. Dit heeft voordelen voor zowel U als Kensington.
Uw voordeel is dat de verstandhouding met uw klant goed blijft en ons voordeel is dat wij géén onnodig risico lopen. Kensington zal verder géén extra kosten berekenen en zal met de factorfee genoegen nemen.


Komt mijn bedrijf in aanmerking voor factoring?
In het algemeen kan gesteld worden dat het een interessante optie is om nader te onderzoeken als uw bedrijf:

      een snelle groei doormaakt;
      een lage solvabiliteit (kleiner dan 20%) maar een positief rendament heeft;
      activa heeft die voor meer dan 30% uit handelsvorderingen bestaan;
      veel nieuwe of buitenlandse klanten heeft;
      een sterke seizoensafhankelijke inkomstenstroom heeft;
      een zwaar belaste debiteurenadministratie heeft;
      te maken met laat betalende debiteuren en oplopende betalingstermijnen.

Ale één of meerdere van deze zaken op uw bedrijf van toepassing zijn, is het verstandig om eens met uw bank of accountant te overleggen of factoring in uw specifieke geval een aantrekkelijke optie is.

Hoe gaat factoring in zijn werk?
Stap 1. U neemt contact op met Kensington en geeft aan om welk factuurbedrag het gaat en wie de debiteur is. Kensington zal een kredietwaardigheidscheck uitvoeren waarvan uw klant niets merkt.

Stap 2. Kensington geeft akkoord en u ondertekend een overeenkomst met Kensington. Vervolgens stuurt u een kopie van de factuur door aan Kensington. U laat uw debiteur weten dat het factuurbedrag aan Kensington betaald moet worden binnen de afgesproken betalingstermijn.

Stap 3. Binnen 24 uur na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u op uw rekening het factuurbedrag minus de factorfee.

Stap 4. Uw debiteur betaald het factuurbedrag aan Kensington binnen de afgesproken betalingstermijn.

Het grote voordeel van Factoring is dus dat u niet hoeft te wachten op uw geld, geen 30, 45 of 90 dagen wachten maar binnen 24 uur betaald krijgen. Als u het slim aanpakt kost factoring u eigenlijk niets. Uw debiteur besluit om bijvoorbeeld pas na 90 dagen te betalen, dan berekend u de factorfee gewoon door aan uw debiteur. Deze kosten hoeven niet zichtbaar te zijn maar kunt u binnen uw marge verwerken.